Skip available courses

Available courses

En aquest curs hi ha les següents enquestes sobre l'ús i funcionament de Cloudy:

  1.  Just després de la instal·lació del sistema.
  2.  Al cap d'un mes d'haver instal·lat el sistema.
  3. Al cap de sis mesos d'haver instal·lat el sistema.
  4. Al cap d'un any d'haver instal·lat el sistema.


Pels usuaris que van firmar el contracte de cessió de dispositius és obligatori respondre aquests qüestionaris. És per això també que és necessari que aquests usuaris es registrin al curs per poder fer-ne el seguiment.

Per la resta de gent que faci ús de Cloudy, us agraïriem la vostra col·laboració per millorar Cloudy contestant a aquestes enquestes. No fa falta que us registreu al curs.